Český tanec v datech PUBLIKUM BALETU A NOVÉHO CIRKUSU: Roman Vašek, Veronika Štefanová

Osmá publikace z edice Český tanec v datech, která se věnuje nejen tanci, ale i dalším oborům pohybového umění, obrací pozornost k publiku, a to ve dvou sondách s různými autorskými přístupy. Roman Vašek se…

PRVNÍ ČESKÁ PŘÍRUČKA CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY

Didaktika cirkusových disciplín, představení přístupů, seznámení s cíli výuky i praktické příklady jsou obsahem první příručky Základy cirkusové pedagogiky. Kniha je určena všem pracovníkům s mládeží, umělcům nebo i rodičům, kteří hledají nové impulsy. Metodická…

TOP10 CIRQUEONu: Katalog vybraných publikací cirkusové pedagogiky

My všichni, nejen v CIRQUEONu, kdo se pohybujeme na poli cirkusové pedagogiky, víme, že cirkus zkrátka funguje. Praxe nám dává za pravdu, že cirkus je efektivní pedagogický nástroj a že dokáže pozitivně ovlivňovat nejen fyzický,…

Circostrada: an overview of Street and Circus arts in Morocco

Discover the new publication edited by Circostrada on Street and Circus arts in Morocco! Since the inaugural États Généraux de la Culture (General Assembly on Culture) in 2014, the landscape for Street and Circus arts…

Verticality, weight and gravity. Pedagogical guide

Reflections on the concepts of verticality weight and gravity in circus arts‘ professional teaching. Static trapeze, Chinese pole, rope and tissue. Focus group #2 and INTENTS project leaders are happy to introduce the new pedagogical manual „Verticality, weight and…

From technical movement to artistic gesture. Pedagogical guide

From technical movement to artistic gesture The trampoline, training support for propulsion Focus group #2 and INTENTS project leaders are happy to introduce the new pedagogical manual „From technical movement to artistic gesture“. The basic material for writing this…

Support and alignment: in search of balance. Pedagogical guide

Sensation, development and creation in equilibristics The focus group nb.2 and the INTENTS project leaders are pleased to display to you the new educational tool “ Support and alignment: in search of balance – Sensation,…

Continuing training for circus arts teachers – Planning, facilitating and evaluating

The focus group nb.2 and INTENTS project leaders are pleased to display to you the new publication “Continuing training for circus arts teachers – Planning, facilitating and evaluating“. It derives, in particular, from the work…

The situation of circus in the EU Member States

Čerstvá studie Evropské komise z ledna 2020 je jedním z výstupů Evropského roku kulturního dědictví 2018 a zaměřuje se na sběr a prezentaci informací o současné situaci cirkusového sektoru v Evropské unii. Publikace přináší kromě…

Czech Contemporary Circus: Skupiny a představení 2015/2016

Český nový cirkus je v České republice stále ještě v začátcích. Pro nás, kteří léta usilujeme o to, aby se tento druh živého umění v naší zemi etabloval, je velkou radostí, že českých cirkusových umělců…

Czech Contemporary Circus: Groups and Performances 2015/2016

Contemporary Circus is still fledgling in the Czech Republic. Those of us who have spent years working towards establishing Contemporary Circus as a living art form in our country are very pleased to see the…

Cirkus v Jedli/Circus at Jedle

Dokument Cirkus v Jedli představuje projekt CIRQUEONu – Centra pro nový cirkus, který proběhl v září 2015 v Praze v Jedličkově ústavu a školách. Projekt byl realizován spolu s několika evropskými partnery ze sítě Social Educircation a byl podpořený…

Sborník Cirkus naslepo/Blind circus

Nápad vytvořit koncept pro využití cirkusového umění pro práci s lidmi se zrakovým postižením vznikl v CIRQUEONu – Centru pro nový cirkus, na základě pozitivní zkušenosti s náhodnou návštěvou člověka se zrakovým postižením na cirkusovém kurzu, který CIRQUEON realizuje…

CIRQUEON – ROČENKA 2015-2016

Čtvrtá ročenka textů CIRQUEONU – Centra pro nový cirkus je právě před vámi! Vlastně to není ročenka, ale dvouletka. Připravili jsme selekci toho nejlepšího a nejzajímavějšího čtení, které publikujeme během roku na webových stránkách. Snad vás toto ohlédnutí za…

CIRKOPOLIS FEST 2017 – SBORNÍK ČLÁNKŮ

Po úspěšných dvou ročnících semináře Jak psát o novém cirkuse uspořádal CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus v roce 2017 další seminář pro mladé autory a autorky pod vedením zkušeného divadelního kritika Vladimíra Mikulky (Svět…