Videoslovník cirkusových figur

Videoslovník cirkusových figur přináší stovky krátkých videí, která artisty a artistky instruují v provádění jednotlivých akrobatických figur. Videa jsou rozdělena podle náročnosti na: – začátečník – mírně pokročilý – pokročilý – profesionál Videoslovník obsahuje tyto…

Galway Community Circus – Community Impact Study Results Aand Analysis

Galway Community Circus je irskécirkusové sdružení pro děti a mládež. Od roku 2002, kdy sdružení vzniklo, počet členů narostl ze čtyř na dvě stě padesát. Galway Community Circus  vede kurzy a trénink pro děti a…

Etický kodex lektorů social cirkusu

Vytvoření českého etického kodexu lektorů social cirkusu je žádoucí vzhledem k absenci formulace obecných principů social cirkusu v českém prostředí. Etický kodex slouží jako jeden z manifestů profese, potvrzuje její identitu, kompetenci, autonomii, vyjadřuje její poslání a…

FEDEC – Reflection on Competencies in the Circus Arts Teaching Profession and Leeds for Continuing Professional Development

Víc jak patnáct let se mezinárodní federace cirkusových škol FEDEC zabývá otázkami vzdělávání a rozvoje vzdělávání v oblasti cirkusových umění. Jeden z projektů zaměřený na způsob výuky a základní schopnosti a dovednosti profesionálních cirkusových pedagogů byl…

FEDEC – The Circus Artist Today

Publikace The Circus Artist Today, Analyses of the key competences Pascala Jacoba vychází ze závěrů semináře, který se konal v rámci oslav desátého výročí založení FEDEC (23. – 24. květen 2008, Paříž) . Hlavním tématem semináře…

Příručky párové akrobacie

V níže uvedených odkazech najdete online příručky párové akrobacie, lidských pyramid a techniky cheerleaders. Texty v angličtině, holandštině a němčině jsou doplněny obrázkovou a foto dokumentací. Párová akrobacie 1 Párová akrobacie 2 Párová akrobacie 3 Párová…

Guide to funding opportunities for cultural journalists in Europe

Pod záštitou Evropské komise vydaly organizace Unpack the Arts a On the move online publikaci Guide to funding opportunities for cultural journalists in Europe, která má být praktickým průvodcem kulturních žurnalistů, kteří hledají možnosti financování…

European capitals of culture and circus arts

Holandský festival Circo Circolo a francouzské výzkumné a informační centrum Hors Les Murs začaly už v roce 2011 zkoumat možnosti začlenění cirkusových umění do evropského programu Evropských hlavních měst kultury. Tato publikace je výsledkem diskusí nad…

Encouraging european cooperation projects 3

Dokument Encouraging european cooperation projects vydala Circostrada Network za účelem představení mezinárodních projektů, které budou završeny v roce 2013. Online publikace vznikla z potřeby představit profesionálům z oblasti nového cirkusu a pouličního umění možnosti, jak mohou…

Artistic residency centres in the UK

Adresář vydaný Circostrada Network je souborem informací o britských residenčních místech pro pouliční umělce a novocirkusové artisty. Součástí adresáře jsou nejen geografické informace o residencích, ale také detailní údaje o zázemí (ubytování, kapacita), materiálu, technickém vybavení…

Fresh Circus #2

Ve dnech 12. a 13. dubna 2012 se v Paříži konala mezinárodní konference Fresh Circus 2. Událost, jíž se účastnilo přibližně 500 reprezentantů ze 42 dvou zemí světa, organizovala Circostrada Network, mezinárodní síť institucí a…

Use of structural funds for cultural projects

Politika Evropské unie prezentuje kulturu každého národa, jako prostředek, který přispívá k rozvoji měst, podnikání i zvyšování počtu pracovních míst. Evropská města i regiony prochází v tuto chvíli podobným procesem rozvoje a proměny. Naneštěstí Politika soudržnosti (Cohesion…

Články z projektu Unpack the Arts

Unpack the Arts je evropský projekt, který zprostředkovává vzdělávací rezidence pro publicisty soustřeďující se na kulturní a umělecká témata. Hlavní organizátor projektu Unpack the Arts je belgická novocirkusová organizace Circuscentrum, spoluorganizátory jsou Copenhagen International Theatre,…

FEDEC – Directory of Circus Training Organisations – Europe and beyond

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky v těchto institucích. Součástí aktivit organizace je i publikace online manuálů a výsledků výzkumných…

FEDEC – Ethics and Deontology in Circus Arts Education and Trainig

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky. Součástí aktivit organizace je i publikace online pedagogických manuálů, mezi něž patří i publikace…