Galway Community Circus – Community Impact Study

Galway Community Circus je youth cirkus sídlící v Galway na západním pobřeží Irska. Existuje od roku 2002. Za posledních pět let se počet členů rozrostl ze sotva 40 na víc než 250 mladých cirkusáků. Cílem organizace…

Circus Transformation: A Guidebook for Social Circus Trainers

Social cirkus je dynamicky se rozvíjející forma práce, která využívá cirkusové umění jako prostředku k dosažení kladných výsledků v sociální a psychické stránce osobnosti a v motorických dovednostech. Myšlenka social cirkusu začala vznikat v jižní Americe,…

Cirkopolis Fest 2015 – Sborník článků

Po úspěšném prvním ročníku semináře Nový cirkus online – Jak psát o novém cirkuse, který se uskutečnil v minulém roce v rámci festivalů Fun Fatale a Cirkopolis Fest, CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus v…

CIRQUEON – Ročenka 2013

V roce 2014 oslavil CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus pět let své existence. Z ničeho a velkých snů se podařilo vytvořit skutečný projekt, prostor a platformu pro tvorbu působící na evropské úrovni. V naší oficiálně první…

Polský nový cirkus – New Circus Art In Public Space

Před deseti lety se polští nadšenci nového cirkusu rozhodli v Polsku uspořádat první festivaly, jejichž součástí byla i cirkusová umění – 2004 Association The-at-er a 2005 Middle European Circus-Theatre Meeting. Tyto události jsou dnes v Polsku považovány…

Cirkus naslepo – Přínosy cirkusového umění pro lidi se zrakovým postižením

Využití cirkusového umění jako vhodného nástroje pro práci s lidmi se zrakovým postižením vychází z konceptu social cirkusu. Social cirkus je profesionální globálně rozšířený výchovně vzdělávací přístup, který využívá cirkusového umění k sociální intervenci. Jako…

Cirkopolis Fest 2014 – Sborník článků

V rámci festivalu Cirkopolis Fest CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus uspořádal seminář pro mladé žurnalisty a žurnalistky nazvaný Nový cirkus online. Podle nás má publikování online svá pravidla a doporučené postupy. Proto jsme požádali…

Fun Fatale 2014 – Sborník článků

V rámci festivalu Fun Fatale CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus uspořádal, v České republice jedinečný, seminář pro mladé žurnalisty a žurnalistky nazvaný Nový cirkus online. Podle nás má publikování online svá pravidla a doporučené postupy.…

Videoslovník cirkusových figur

Videoslovník cirkusových figur přináší stovky krátkých videí, která artisty a artistky instruují v provádění jednotlivých akrobatických figur. Videa jsou rozdělena podle náročnosti na: – začátečník – mírně pokročilý – pokročilý – profesionál Videoslovník obsahuje tyto…

Galway Community Circus – Community Impact Study Results Aand Analysis

Galway Community Circus je irské cirkusové sdružení pro děti a mládež. Od roku 2002, kdy sdružení vzniklo, počet členů narostl ze čtyř na dvě stě padesát. Galway Community Circus vede kurzy a trénink pro děti…

Etický kodex lektorů social cirkusu

Vytvoření českého etického kodexu lektorů social cirkusu je žádoucí vzhledem k absenci formulace obecných principů social cirkusu v českém prostředí. Etický kodex slouží jako jeden z manifestů profese, potvrzuje její identitu, kompetenci, autonomii, vyjadřuje její poslání a…

FEDEC – Reflection on Competencies in the Circus Arts Teaching Profession and Leeds for Continuing Professional Development

Víc než patnáct let se mezinárodní federace cirkusových škol FEDEC zabývá otázkami vzdělávání a rozvoje vzdělávání v oblasti cirkusových umění. Jeden z projektů zaměřený na způsob výuky a základní schopnosti a dovednosti profesionálních cirkusových pedagogů…

FEDEC – The Circus Artist Today

Publikace The Circus Artist Today, Analyses of the key competences Pascala Jacoba vychází ze závěrů semináře, který se konal v rámci oslav desátého výročí založení FEDEC (23. – 24. květen 2008, Paříž). Hlavním tématem semináře…

Příručky párové akrobacie

V níže uvedených odkazech najdete online příručky párové akrobacie, lidských pyramid a techniky cheerleaders. Texty v angličtině, holandštině a němčině jsou doplněny obrázkovou a foto dokumentací. Párová akrobacie 1 Párová akrobacie 2 Párová akrobacie 3 Párová…

Guide to funding opportunities for cultural journalists in Europe

Pod záštitou Evropské komise vydaly organizace Unpack the Arts a On the move online publikaci Guide to funding opportunities for cultural journalists in Europe, která má být praktickým průvodcem kulturních žurnalistů, kteří hledají možnosti financování…