European capitals of culture and circus arts

Holandský festival Circo Circolo a francouzské výzkumné a informační centrum Hors Les Murs začaly už v roce 2011 zkoumat možnosti začlenění cirkusových umění do evropského programu Evropských hlavních měst kultury. Tato publikace je výsledkem diskusí nad…

Encouraging european cooperation projects 3

Dokument Encouraging european cooperation projects vydala Circostrada Network za účelem představení mezinárodních projektů, které budou završeny v roce 2013. Online publikace vznikla z potřeby představit profesionálům z oblasti nového cirkusu a pouličního umění možnosti, jak mohou…

Artistic residency centres in the UK

Adresář vydaný Circostrada Network je souborem informací o britských residenčních místech pro pouliční umělce a novocirkusové artisty. Součástí adresáře jsou nejen geografické informace o residencích, ale také detailní údaje o zázemí (ubytování, kapacita), materiálu, technickém vybavení…

Fresh Circus #2

Ve dnech 12. a 13. dubna 2012 se v Paříži konala mezinárodní konference Fresh Circus 2. Událost, jíž se účastnilo přibližně 500 reprezentantů ze 42 dvou zemí světa, organizovala Circostrada Network, mezinárodní síť institucí a…

Use of structural funds for cultural projects

Politika Evropské unie prezentuje kulturu každého národa jako prostředek, který přispívá k rozvoji měst, podnikání i zvyšování počtu pracovních míst. Evropská města i regiony prochází v tuto chvíli podobným procesem rozvoje a proměny. Naneštěstí Politika…

Články z projektu Unpack the Arts

Unpack the Arts je evropský projekt, který zprostředkovává vzdělávací rezidence pro publicisty soustřeďující se na kulturní a umělecká témata. Hlavní organizátor projektu Unpack the Arts je belgická novocirkusová organizace Circuscentrum, spoluorganizátory jsou Copenhagen International Theatre,…

FEDEC – Directory of Circus Training Organisations – Europe and beyond

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky v těchto institucích. Součástí aktivit organizace je i publikace online manuálů a výsledků výzkumných…

FEDEC – Ethics and Deontology in Circus Arts Education and Trainig

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky. Součástí aktivit organizace je i publikace online pedagogických manuálů, mezi něž patří i publikace…

FEDEC – Manuály akrobatických disciplín

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky. Součástí aktivit organizace je i publikace online pedagogických manuálů cirkusových technik, které najdete v anglickém…

Everyday innovators – Developing innovative work organisation practices in the cultural sector in Europe

Online publikace Everyday innovators – Developing innovative work organisation practices in the cultural sector in Europe je souborem studijí a esejů odborníků z oblasti kulturního manegementu a umělecké produkce. Sbírka studií je výsledkem spolupráce IETM…

Belgický nový cirkus

Článek autorky Leen Vermont nazvaný Le Cirque contemporain en Belgique – Travail personnel – Culture et civilisation en Belgique pojednává o současném stavu nového cirkusu v Belgii. Obsahem dokumentu, který je psán ve francouzštině, je…

Festivals des arts de la rue et des arts du cirque

Francouzský přehledový adresář nazvaný Festivals des arts de la rue et des arts du cirque, jehož hlavní editorkou je Sanae Barghouthi, představuje soubor informací o světových festivalech nového cirkusu a pouličního umění. Texty obsahují informace…

Danish new circus

Dánská rganizace NY Cirkus zveřejnila na svých webových stránkách studii o historii a vývoji cirkusového umění na území Dánska. Autorkou studie je Stine Degerbøl. Studie obsahuje informace a data týkající se vývoje dánského tradičního cirkus…

CasCas – Švédsko

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…

CasCas – Finsko

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…