FEDEC – Manuály akrobatických disciplín

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky. Součástí aktivit organizace je i publikace online pedagogických manuálů cirkusových technik, které najdete v anglickém…

Everyday innovators – Developing innovative work organisation practices in the cultural sector in Europe

Online publikace Everyday innovators – Developing innovative work organisation practices in the cultural sector in Europe je souborem studijí a esejů odborníků z oblasti kulturního manegementu a umělecké produkce. Sbírka studijí je výsledkem spolupráce IETM…

Belgický nový cirkus

Článek autorky Leen Vermont nazvaný Le Cirque contemporain en Belgique – Travail personnel – Culture et civilisation en Belgique pojednává o současném stavu nového cirkusu v Belgii. Obsahem dokumentu, který je psán ve francouzštině, je…

Festivals des arts de la rue et des arts du cirque

Francouzský přehledový adresář nazvaný Festivals des arts de la rue et des arts du cirque, jehož hlavní editorkou je Sanae Barghouthi, představuje soubor informací o světových festivalech nového cirkusu a pouličního umění. Texty obsahují informace…

Danish new circus

Dánská rganizace NY Cirkus zveřejnila na svých webových stránkách studii o historii a vývoji cirkusového umění na území Dánska. Autorkou studie je Stine Degerbøl. Studie obsahuje informace a data týkající se vývoje dánského tradičního cirkus…

CasCas – Švédsko

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…

CasCas – Finsko

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…

CasCas – Velká Británie

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…

CasCas – Belgie

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…

Contemporary Circus in the Czech Republic

CIRQUEON-centrum pro nový cirkus ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem vytvořil přehledovou studii Summary study: Contemporary Circus in the Czech Republic o současném stavu nového cirkusu v České republice, která má za cíl představit české i zahraniční…

Street Arts and Circus: Professional organisations in Europe

Dokument Street Arts and Circus: Professional organisations in Europe vydaný organizací Circostrada Network je souborem informací o evropských organizacích, iniciativách a uniích, které usilují o rozvoj, podporu a spravedlivé financování cirkusových a pouličních umění. Cílem…

Encouraging european cooperation projects 2

Dokument Encouraging european cooperation projects vydala Circostrada Network za účelem představit mezinárodní projekty, které budou završeny v roce 2012. Online publikace vznikla z potřeby představit profesionálům z oblasti nového cirkusu a pouličního umění možnosti, jak mohou…

Cirkfórum 2011

Cirqueon pořádal v srpnu 2011 cyklus přednášek, prezentací a diskusí nazvaný CIRKFÓRUM 2011, které se uskutečnilo v Letenských sadech v areálu festivalu Letní Letná. CIRKFÓRA 2011 se zúčastnili čeští i zahraniční zástupci novocirkusových souborů, festivalů, organizací a škol.…

Circus in Scotland

Circus in Scotland (Sarah Jean Couzens, Cloë Dear) je komplexní publikací, která pojednává o současném cirkusovém dění ve Skotsku, a to především na poli současného cirkusu a vzdělávání v oblasti cirkusových umění. Dokument představuje strategii…

The Circulation of street arts and circus artworks in Europe

Studie The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe mapuje financování evropských soborů pouličních umělců a nového cirkusu. Čtyři autoři- Anne Tucker, Anne-Marie Autissier, Stéphane Simonin, Yohan Floch – představují statistické údaje a…