Příručka pro lektory sociálního cirkusu

Cílem příručky Framework of Competences for Social Circus Trainers je představit základy metodologie práce trenéra sociálního cirkusu. Dokument obsahuje kapitoly, v nichž je sociální cirkus definován a představen na příkladech i činnosti jednotlivých partnerů organizace CARAVAN…

Nordic Circus Survey

Organizace New Nordic Circsu Network vydala online přehledovou studii Nordic Circus Survey , ve které se dočtete o současném stavu cirkusových umění v zemích Skandinávie – Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko. V rámci projektu Nordic Circus Year…

Social Circus – A Guide to Good Practice

První finská publikace o sociálním cirkusu v praxi vyšla jako výsledek dvouletého projektu Centra pro výzkum v divadle na Univerzitě v Tampere, ve Finsku. Projekt, jehož vyústěním se stala příručka Good practises in social circus,…

Žonglérův slabikář

Žonglérův slabikář autora Petra Kletečky je vhodným průvodcem pro žongléry začátečníky i mírně pokročilé. Příručka žonglováním zájemce navede, jak si vyrobit žonglérské míčky a jak s nimi začít žonglovat, od jednoduchých základních prvků, po komplikované sestavy.…

Education and Training for the Street Artists

Gledališče Ane Monro ve spolupráci s Circostrada Network, University of Winchester a programem Advanced Itinerant Learning Programme for Street Arts (FAI AR) uspořádali první ročník Street Arts Winter Academy. Seminář se uskutečnil ve dnech 13.2.-15.2.2011…

European Charter for Hosting Circuses in Towns

European Charter for Hosting Circuses in Towns je průvodce pro všechny profesionální umělce a soubory, které využívají mobilní šapitó. Tento dokument obsahuje informace z oblasti legislativy zahrnující práva a povinnosti uměleckého kočování a stavby šapitó.  …

Lieux de résidence en Belgique

Adresář vydaný Circostrada Network je souborem informací o belgických residenčních místech pro pouliční umělce a novocirkusové artisty. Součástí adresáře jsou nejen geografické informace o residencích, ale také veškeré detailní údaje o zázemí (ubytování, kapacita), materiálu, technickém…

Encouraging European cooperation projects 1

Circostrada Network se rozhodla uveřejnit seznam mezinárodních projektů pro rok 2011, které jsou podporovány ze zdrojů Evropské unie. Cílem dokumentu je představit možné způsoby mezinárodní spolupráce a prostředky, které je možné ke zrealizování projektu získat.…

Professional Organisations in Europe

Od roku 2009 se Circostrada Network snaží posílit dialog mezi uměním pouličním a cirkusovým. Jednou z cest je propojit jednotlivé instituce, které by mohly společně podporovat (finančně, organizačně, zázemím) nové tvůrčí projekty. Organizace Circostrada Network…

European Circus Arts Bibliography

Phillipe Goudard, lékař, profesor na Univerzitě v Montpellier a cirkusový artista, vedoucí sekce publikací pařížské knihovny Hors les Murs Magali Libong vytvořili přehledný seznam publikací, časopisů, akademických prací a studií (vydaných v Evropě)vztahujících se k…

European Street Arts Bibliography

Přehledný seznam publikací nazvaný European Street Arts Bibliography vydaný Circostrada Network je souborem informací posbíraných a okomentovaných Anne Gonon a Sophie Perrin. V dokumentu najdete seznam knih, studií a jiných informačních zdrojů zaměřených výhradně na pouliční…

Lieux de résidence en France

Adresář vydaný Circostrada Network je souborem informací o francouzských residenčních místech pro pouliční umělce a novocirkusové artisty. Součástí adresáře jsou nejen geografické informace o residencích, ale také veškeré detailní informace o zázemí (ubytování, kapacita), materiálu,…

Circus and Street Arts: Professional Organisations in Europe

Mezinárodní síť Circostrada Network aktualizovala užitečný adresář, který představuje projekty vzniklé v roce 2011 v rámci zemí Evropské Unie za finanční podpory právě ze států EU. Publikace podává ucelený přehled přehled projektů, které zahrnují mezinárodní…

Arts Writers and Circus vol.2

Projekt Arts Writers and Circus Arts inicioval otevřenou mezinárodní diskusi s novináři a teoretiky performativních umění. Výsledkem těchto diskusí je ucelený pohled na současnou podobu novocirkusového umění. Hlavními hosty finského setkání v Helsinkách bylo osm…

Fresh Circus #1

Ve dnech 25.-26.9.2008 se zástupci Cirqueonu zúčastnili mezinárodní konference Fresh Circus organizované francouzským centrem pro nový cirkus Hors les murs. Cílem přednášek a diskusí bylo najít účinnější cestu ke zlepšení postavení novocirkusových umění v obecném…