CasCas – Velká Británie

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…

CasCas – Belgie

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…

Contemporary Circus in the Czech Republic

CIRQUEON – centrum pro nový cirkus ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem vytvořil přehledovou studii Summary study: Contemporary Circus in the Czech Republic o současném stavu nového cirkusu v České republice, která má za…

Street Arts and Circus: Professional organisations in Europe

Dokument Street Arts and Circus: Professional organisations in Europe vydaný organizací Circostrada Network je souborem informací o evropských organizacích, iniciativách a uniích, které usilují o rozvoj, podporu a spravedlivé financování cirkusových a pouličních umění. Cílem…

Encouraging european cooperation projects 2

Dokument Encouraging european cooperation projects vydala Circostrada Network za účelem představit mezinárodní projekty, které budou završeny v roce 2012. Online publikace vznikla z potřeby představit profesionálům z oblasti nového cirkusu a pouličního umění možnosti, jak mohou…

Cirkfórum 2011

CIRQUEON pořádal v srpnu 2011 cyklus přednášek, prezentací a diskusí nazvaný CIRKFÓRUM 2011, které se uskutečnilo v Letenských sadech v areálu festivalu Letní Letná. CIRKFÓRA 2011 se zúčastnili čeští i zahraniční zástupci novocirkusových souborů, festivalů,…

Circus in Scotland

Circus in Scotland (Sarah Jean Couzens, Cloë Dear) je komplexní publikací, která pojednává o současném cirkusovém dění ve Skotsku, a to především na poli současného cirkusu a vzdělávání v oblasti cirkusových umění. Dokument představuje strategii…

The Circulation of street arts and circus artworks in Europe

Studie The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe mapuje financování evropských souborů pouličních umělců a nového cirkusu. Čtyři autoři – Anne Tucker, Anne-Marie Autissier, Stéphane Simonin a Yohan Floch představují statistické údaje…

Příručka pro lektory sociálního cirkusu

Cílem příručky Framework of Competences for Social Circus Trainers je představit základy metodologie práce trenéra sociálního cirkusu. Dokument obsahuje kapitoly, v nichž je sociální cirkus definován a představen na příkladech i činnosti jednotlivých partnerů organizace CARAVAN…

Nordic Circus Survey

Organizace New Nordic Circsu Network vydala online přehledovou studii Nordic Circus Survey, ve které se dočtete o současném stavu cirkusových umění v zemích Skandinávie – Finsku, Švédsku, Norsku a Dánsku. V rámci projektu Nordic Circus Year…

Social Circus – A Guide to Good Practice

První finská publikace o sociálním cirkusu v praxi vyšla jako výsledek dvouletého projektu Centra pro výzkum v divadle na Univerzitě v Tampere ve Finsku. Projekt, jehož vyústěním se stala příručka Good practises in social circus,…

Žonglérův slabikář

Žonglérův slabikář autora Petra Kletečky je vhodným průvodcem pro žongléry začátečníky i mírně pokročilé. Příručka žonglováním zájemce navede, jak si vyrobit žonglérské míčky a jak s nimi začít žonglovat, od jednoduchých základních prvků po komplikované…

Education and Training for the Street Artists

Gledališče Ane Monro ve spolupráci s Circostrada Network, University of Winchester a programem Advanced Itinerant Learning Programme for Street Arts (FAI AR) uspořádali první ročník Street Arts Winter Academy. Seminář se uskutečnil ve dnech 13.…

European Charter for Hosting Circuses in Towns

European Charter for Hosting Circuses in Towns je průvodce pro všechny profesionální umělce a soubory, které využívají mobilní šapitó. Tento dokument obsahuje informace z oblasti legislativy zahrnující práva a povinnosti uměleckého kočování a stavby šapitó. European…

Lieux de résidence en Belgique

Adresář vydaný Circostrada Network je souborem informací o belgických residenčních místech pro pouliční umělce a novocirkusové artisty. Součástí adresáře jsou nejen geografické informace o residencích, ale také veškeré detailní údaje o zázemí (ubytování, kapacita), materiálu, technickém…