Encouraging European cooperation projects 1

Circostrada Network se rozhodla uveřejnit seznam mezinárodních projektů pro rok 2011, které jsou podporovány ze zdrojů Evropské unie. Cílem dokumentu je představit možné způsoby mezinárodní spolupráce a prostředky, které je možné ke zrealizování projektu získat.…

Professional Organisations in Europe

Od roku 2009 se Circostrada Network snaží posílit dialog mezi uměním pouličním a cirkusovým. Jednou z cest je propojit jednotlivé instituce, které by mohly společně podporovat (finančně, organizačně, zázemím) nové tvůrčí projekty. Organizace Circostrada Network…

European Circus Arts Bibliography

Phillipe Goudard, lékař, profesor na Univerzitě v Montpellier a cirkusový artista, vedoucí sekce publikací pařížské knihovny Hors les Murs Magali Libong vytvořili přehledný seznam publikací, časopisů, akademických prací a studií (vydaných v Evropě) vztahujících se…

European Street Arts Bibliography

Přehledný seznam publikací nazvaný European Street Arts Bibliography vydaný Circostrada Network je souborem informací posbíraných a okomentovaných Anne Gonon a Sophie Perrin. V dokumentu najdete seznam knih, studií a jiných informačních zdrojů zaměřených výhradně na pouliční…

Lieux de résidence en France

Adresář vydaný Circostrada Network je souborem informací o francouzských residenčních místech pro pouliční umělce a novocirkusové artisty. Součástí adresáře jsou nejen geografické informace o residencích, ale také veškeré detailní informace o zázemí (ubytování, kapacita), materiálu,…

Circus and Street Arts: Professional Organisations in Europe

Mezinárodní síť Circostrada Network aktualizovala užitečný adresář, který představuje projekty vzniklé v roce 2011 v rámci zemí Evropské Unie za finanční podpory právě ze států EU. Publikace podává ucelený přehled projektů, které zahrnují mezinárodní spolupráci…

Arts Writers and Circus vol.2

Projekt Arts Writers and Circus Arts inicioval otevřenou mezinárodní diskusi s novináři a teoretiky performativních umění. Výsledkem těchto diskusí je ucelený pohled na současnou podobu novocirkusového umění. Hlavními hosty finského setkání v Helsinkách bylo osm…

Fresh Circus #1

Ve dnech 25. – 26. 9. 2008 se zástupci CIRQUEONu zúčastnili mezinárodní konference Fresh Circus, organizované francouzským centrem pro nový cirkus Hors les murs. Cílem přednášek a diskusí bylo najít účinnější cestu ke zlepšení postavení…

Arts Writers and Circus Arts vol.1

V červnu 2009 uspořádala Circostrada network ve spolupráci s TEAM Network (Transdisciplinary European Arts Magazines Network) a Académie Fratellini pařížské setkání pro dvanáct divadelních kritiků z různých koutů Evropy. Cílem setkání bylo představit profesionálům z oblasti publicistiky a kritiky…

Diversity of Street Arts in Europe

Publikace Diversity of Street Arts in Europe je sbírkou referátů a komentářů ze stejnojmenného kolokvia, které se konalo v roce 2007 v rámci festivalu pouličního divadla a nového cirkusu Fira Tárrega ve Španělsku. Cílem kolokvia…

The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe

Sbírka studií The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe se zaměřuje na mapování finanční podpory soborů provozujících pouliční umění nebo nový cirkus. Kolektivní monografie čtyř autorů (Anne Tucker, Anne-Marie Autissier, Stéphane Simonin,…