PRVNÍ ČESKÁ PŘÍRUČKA CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY

Didaktika cirkusových disciplín, představení přístupů, seznámení s cíli výuky i praktické příklady jsou obsahem první příručky Základy cirkusové pedagogiky. Kniha je určena všem pracovníkům s mládeží, umělcům nebo i rodičům, kteří hledají nové impulsy. Metodická…

TOP10 CIRQUEONu: Katalog vybraných publikací cirkusové pedagogiky

My všichni, nejen v CIRQUEONu, kdo se pohybujeme na poli cirkusové pedagogiky, víme, že cirkus zkrátka funguje. Praxe nám dává za pravdu, že cirkus je efektivní pedagogický nástroj a že dokáže pozitivně ovlivňovat nejen fyzický,…

Verticality, weight and gravity. Pedagogical guide

Reflections on the concepts of verticality weight and gravity in circus arts‘ professional teaching. Static trapeze, Chinese pole, rope and tissue. Focus group #2 and INTENTS project leaders are happy to introduce the new pedagogical manual „Verticality, weight and…

From technical movement to artistic gesture. Pedagogical guide

From technical movement to artistic gesture The trampoline, training support for propulsion Focus group #2 and INTENTS project leaders are happy to introduce the new pedagogical manual „From technical movement to artistic gesture“. The basic material for writing this…

Support and alignment: in search of balance. Pedagogical guide

Sensation, development and creation in equilibristics The focus group nb.2 and the INTENTS project leaders are pleased to display to you the new educational tool “ Support and alignment: in search of balance – Sensation,…

Continuing training for circus arts teachers – Planning, facilitating and evaluating

The focus group nb.2 and INTENTS project leaders are pleased to display to you the new publication “Continuing training for circus arts teachers – Planning, facilitating and evaluating“. It derives, in particular, from the work…

Circus Transformation: A Guidebook for Social Circus Trainers

Social cirkus je dynamicky se rozvíjející forma práce, která využívá cirkusové umění jako prostředku k dosažení kladných výsledků v sociální a psychické stránce osobnosti a v motorických dovednostech. Myšlenka social cirkusu začala vznikat v jižní Americe,…

Cirkus naslepo – Přínosy cirkusového umění pro lidi se zrakovým postižením

Využití cirkusového umění jako vhodného nástroje pro práci s lidmi se zrakovým postižením vychází z konceptu social cirkusu. Social cirkus je profesionální globálně rozšířený výchovně vzdělávací přístup, který využívá cirkusového umění k sociální intervenci. Jako…

Videoslovník cirkusových figur

Videoslovník cirkusových figur přináší stovky krátkých videí, která artisty a artistky instruují v provádění jednotlivých akrobatických figur. Videa jsou rozdělena podle náročnosti na: – začátečník – mírně pokročilý – pokročilý – profesionál Videoslovník obsahuje tyto…

Etický kodex lektorů social cirkusu

Vytvoření českého etického kodexu lektorů social cirkusu je žádoucí vzhledem k absenci formulace obecných principů social cirkusu v českém prostředí. Etický kodex slouží jako jeden z manifestů profese, potvrzuje její identitu, kompetenci, autonomii, vyjadřuje její poslání a…

FEDEC – Reflection on Competencies in the Circus Arts Teaching Profession and Leeds for Continuing Professional Development

Víc než patnáct let se mezinárodní federace cirkusových škol FEDEC zabývá otázkami vzdělávání a rozvoje vzdělávání v oblasti cirkusových umění. Jeden z projektů zaměřený na způsob výuky a základní schopnosti a dovednosti profesionálních cirkusových pedagogů…

Příručky párové akrobacie

V níže uvedených odkazech najdete online příručky párové akrobacie, lidských pyramid a techniky cheerleaders. Texty v angličtině, holandštině a němčině jsou doplněny obrázkovou a foto dokumentací. Párová akrobacie 1 Párová akrobacie 2 Párová akrobacie 3 Párová…

FEDEC – Ethics and Deontology in Circus Arts Education and Trainig

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky. Součástí aktivit organizace je i publikace online pedagogických manuálů, mezi něž patří i publikace…

FEDEC – Manuály akrobatických disciplín

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky. Součástí aktivit organizace je i publikace online pedagogických manuálů cirkusových technik, které najdete v anglickém…

Příručka pro lektory sociálního cirkusu

Cílem příručky Framework of Competences for Social Circus Trainers je představit základy metodologie práce trenéra sociálního cirkusu. Dokument obsahuje kapitoly, v nichž je sociální cirkus definován a představen na příkladech i činnosti jednotlivých partnerů organizace CARAVAN…