PRVNÍ ČESKÁ PŘÍRUČKA CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY

Didaktika cirkusových disciplín, představení přístupů, seznámení s cíli výuky i praktické příklady jsou obsahem první příručky Základy cirkusové pedagogiky. Kniha je určena všem pracovníkům s mládeží, umělcům nebo i rodičům, kteří hledají nové impulsy. Metodická…

Guide to funding opportunities for cultural journalists in Europe

Pod záštitou Evropské komise vydaly organizace Unpack the Arts a On the move online publikaci Guide to funding opportunities for cultural journalists in Europe, která má být praktickým průvodcem kulturních žurnalistů, kteří hledají možnosti financování…

Encouraging european cooperation projects 3

Dokument Encouraging european cooperation projects vydala Circostrada Network za účelem představení mezinárodních projektů, které budou završeny v roce 2013. Online publikace vznikla z potřeby představit profesionálům z oblasti nového cirkusu a pouličního umění možnosti, jak mohou…

Use of structural funds for cultural projects

Politika Evropské unie prezentuje kulturu každého národa jako prostředek, který přispívá k rozvoji měst, podnikání i zvyšování počtu pracovních míst. Evropská města i regiony prochází v tuto chvíli podobným procesem rozvoje a proměny. Naneštěstí Politika…

Encouraging european cooperation projects 2

Dokument Encouraging european cooperation projects vydala Circostrada Network za účelem představit mezinárodní projekty, které budou završeny v roce 2012. Online publikace vznikla z potřeby představit profesionálům z oblasti nového cirkusu a pouličního umění možnosti, jak mohou…

European Charter for Hosting Circuses in Towns

European Charter for Hosting Circuses in Towns je průvodce pro všechny profesionální umělce a soubory, které využívají mobilní šapitó. Tento dokument obsahuje informace z oblasti legislativy zahrnující práva a povinnosti uměleckého kočování a stavby šapitó. European…

Encouraging European cooperation projects 1

Circostrada Network se rozhodla uveřejnit seznam mezinárodních projektů pro rok 2011, které jsou podporovány ze zdrojů Evropské unie. Cílem dokumentu je představit možné způsoby mezinárodní spolupráce a prostředky, které je možné ke zrealizování projektu získat.…