Czech Contemporary Circus: Skupiny a představení 2015/2016

Český nový cirkus je v České republice stále ještě v začátcích. Pro nás, kteří léta usilujeme o to, aby se tento druh živého umění v naší zemi etabloval, je velkou radostí, že českých cirkusových umělců…

Czech Contemporary Circus: Groups and Performances 2015/2016

Contemporary Circus is still fledgling in the Czech Republic. Those of us who have spent years working towards establishing Contemporary Circus as a living art form in our country are very pleased to see the…

Sborník Cirkus naslepo/Blind circus

Nápad vytvořit koncept pro využití cirkusového umění pro práci s lidmi se zrakovým postižením vznikl v CIRQUEONu – Centru pro nový cirkus, na základě pozitivní zkušenosti s náhodnou návštěvou člověka se zrakovým postižením na cirkusovém kurzu, který CIRQUEON realizuje…

CIRQUEON – ROČENKA 2015-2016

Čtvrtá ročenka textů CIRQUEONU – Centra pro nový cirkus je právě před vámi! Vlastně to není ročenka, ale dvouletka. Připravili jsme selekci toho nejlepšího a nejzajímavějšího čtení, které publikujeme během roku na webových stránkách. Snad vás toto ohlédnutí za…

CIRKOPOLIS FEST 2017 – SBORNÍK ČLÁNKŮ

Po úspěšných dvou ročnících semináře Jak psát o novém cirkuse uspořádal CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus v roce 2017 další seminář pro mladé autory a autorky pod vedením zkušeného divadelního kritika Vladimíra Mikulky (Svět…

Svět a divadlo – KAREL KRÁL – Z královských cest za novým cirkusem

E-příloha časopisu Svět a divadlo s názvem Z královských cest za novým cirkusem je redigovaný výbor článků Karla Krále uveřejněných v SADu mezi lety 1990 a 2015. Věnuje se jednak kořenům či paralelám tzv. nového cirkusu v českém divadle (Ctibor Turba, Eva…

CIRQUEON – ROČENKA 2014

Máte v rukou či na svém monitoru v pořadí druhou ročenku textů CIRQUEONU. Snad vás toto ohlédnutí za cirkusovým rokem 2014 bude bavit, potěší vás a třeba si i s nostalgií zavzpomínáte na některé z…

Cirkopolis Fest 2015 – Sborník článků

Po úspěšném prvním ročníku semináře Nový cirkus online – Jak psát o novém cirkuse, který se uskutečnil v minulém roce v rámci festivalů Fun Fatale a Cirkopolis Fest, CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus v…

CIRQUEON – Ročenka 2013

V roce 2014 oslavil CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus pět let své existence. Z ničeho a velkých snů se podařilo vytvořit skutečný projekt, prostor a platformu pro tvorbu působící na evropské úrovni. V naší oficiálně první…

Cirkopolis Fest 2014 – Sborník článků

V rámci festivalu Cirkopolis Fest CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus uspořádal seminář pro mladé žurnalisty a žurnalistky nazvaný Nový cirkus online. Podle nás má publikování online svá pravidla a doporučené postupy. Proto jsme požádali…

Fun Fatale 2014 – Sborník článků

V rámci festivalu Fun Fatale CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus uspořádal, v České republice jedinečný, seminář pro mladé žurnalisty a žurnalistky nazvaný Nový cirkus online. Podle nás má publikování online svá pravidla a doporučené postupy.…

Fresh Circus #2

Ve dnech 12. a 13. dubna 2012 se v Paříži konala mezinárodní konference Fresh Circus 2. Událost, jíž se účastnilo přibližně 500 reprezentantů ze 42 dvou zemí světa, organizovala Circostrada Network, mezinárodní síť institucí a…

Články z projektu Unpack the Arts

Unpack the Arts je evropský projekt, který zprostředkovává vzdělávací rezidence pro publicisty soustřeďující se na kulturní a umělecká témata. Hlavní organizátor projektu Unpack the Arts je belgická novocirkusová organizace Circuscentrum, spoluorganizátory jsou Copenhagen International Theatre,…

Everyday innovators – Developing innovative work organisation practices in the cultural sector in Europe

Online publikace Everyday innovators – Developing innovative work organisation practices in the cultural sector in Europe je souborem studijí a esejů odborníků z oblasti kulturního manegementu a umělecké produkce. Sbírka studií je výsledkem spolupráce IETM…

European Circus Arts Bibliography

Phillipe Goudard, lékař, profesor na Univerzitě v Montpellier a cirkusový artista, vedoucí sekce publikací pařížské knihovny Hors les Murs Magali Libong vytvořili přehledný seznam publikací, časopisů, akademických prací a studií (vydaných v Evropě) vztahujících se…