Circostrada: an overview of Street and Circus arts in Morocco

Discover the new publication edited by Circostrada on Street and Circus arts in Morocco! Since the inaugural États Généraux de la Culture (General Assembly on Culture) in 2014, the landscape for Street and Circus arts…

The situation of circus in the EU Member States

Čerstvá studie Evropské komise z ledna 2020 je jedním z výstupů Evropského roku kulturního dědictví 2018 a zaměřuje se na sběr a prezentaci informací o současné situaci cirkusového sektoru v Evropské unii. Publikace přináší kromě…

Cirkus v Jedli/Circus at Jedle

Dokument Cirkus v Jedli představuje projekt CIRQUEONu – Centra pro nový cirkus, který proběhl v září 2015 v Praze v Jedličkově ústavu a školách. Projekt byl realizován spolu s několika evropskými partnery ze sítě Social Educircation a byl podpořený…

CASA – Guide Czech Republic – Circus and Street Arts

CIRQUEON vám představuje novou publikaci, která vznikla v rámci evropského projektu CASA. Do rukou se vám tak dostává multimediální průvodce, který představuje infrastrukturu českého nového cirkusu a pouličního umění. Anglická publikace obsahuje kapitoly o historii českého…

Galway Community Circus – Community Impact Study

Galway Community Circus je youth cirkus sídlící v Galway na západním pobřeží Irska. Existuje od roku 2002. Za posledních pět let se počet členů rozrostl ze sotva 40 na víc než 250 mladých cirkusáků. Cílem organizace…

Polský nový cirkus – New Circus Art In Public Space

Před deseti lety se polští nadšenci nového cirkusu rozhodli v Polsku uspořádat první festivaly, jejichž součástí byla i cirkusová umění – 2004 Association The-at-er a 2005 Middle European Circus-Theatre Meeting. Tyto události jsou dnes v Polsku považovány…

Galway Community Circus – Community Impact Study Results Aand Analysis

Galway Community Circus je irské cirkusové sdružení pro děti a mládež. Od roku 2002, kdy sdružení vzniklo, počet členů narostl ze čtyř na dvě stě padesát. Galway Community Circus vede kurzy a trénink pro děti…

FEDEC – The Circus Artist Today

Publikace The Circus Artist Today, Analyses of the key competences Pascala Jacoba vychází ze závěrů semináře, který se konal v rámci oslav desátého výročí založení FEDEC (23. – 24. květen 2008, Paříž). Hlavním tématem semináře…

European capitals of culture and circus arts

Holandský festival Circo Circolo a francouzské výzkumné a informační centrum Hors Les Murs začaly už v roce 2011 zkoumat možnosti začlenění cirkusových umění do evropského programu Evropských hlavních měst kultury. Tato publikace je výsledkem diskusí nad…

FEDEC – Directory of Circus Training Organisations – Europe and beyond

Mezinárodní organizace FEDEC (Féderation européenne des écoles de cirque) sdružuje profesionální cirkusové školy za účelem výměny informací a zdokonalení cirkusové výuky v těchto institucích. Součástí aktivit organizace je i publikace online manuálů a výsledků výzkumných…

Belgický nový cirkus

Článek autorky Leen Vermont nazvaný Le Cirque contemporain en Belgique – Travail personnel – Culture et civilisation en Belgique pojednává o současném stavu nového cirkusu v Belgii. Obsahem dokumentu, který je psán ve francouzštině, je…

Danish new circus

Dánská rganizace NY Cirkus zveřejnila na svých webových stránkách studii o historii a vývoji cirkusového umění na území Dánska. Autorkou studie je Stine Degerbøl. Studie obsahuje informace a data týkající se vývoje dánského tradičního cirkus…

CasCas – Švédsko

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…

CasCas – Finsko

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…

CasCas – Belgie

Cílem evropského projektu CasCas bylo získat a komplexně představit informace o dění na poli nového cirkusu a pouličního umění. Výsledky projektu představují okolnosti související s fungováním nového cirkus a pouličního umění v odlišných kulturních kontextech. V průběhu…